Skip to main content

Szabados Róbert

Szabados Róbert
Zadovoljni smo zbog toga što naša sinagoga predstavlja mesto budućeg okupljanja vrhunskih kulturnih dešavanja u gradu. Zadovoljni smo toga što jevrejska zajednica u Subotici napokon ima svoj sakralni objekat, onakav kakav je sagradila 1903. godine i zadovoljni smo zbog toga što na neki način sa sinagogom otvaramo vrata Subotici na nebu izuzetnih, vrhunskih događanja u svetu, po čemu ja želim da i nadam se da će Subotica biti poznata u budućnosti.