Skip to main content

ברוכים הבאים

מילות  היכרות

 

בית הכנסת בסובוטיצה הוא יצירת מופת של  הגרסה ההונגרית  של ארט נובו (ART NUOVO),   מקום מפגש קדוש ליהודיים מקומיים. בית הכנסת בסובוטיצה הינו אחד מאבני חן  היפים ביותר בין היצירות של  ארט נובו ההונגרי בסובוטיצה, גאוותם של כל האנשים בעלי רצון טוב המתגוררים כאן. 
לא ניתן להשוות את יופייה לכל דבר אחר.
 הודות סיוע ללא הגבלו,  הן כספי והן מקצועי, של הונגריה, תמיכתה של ממשלת רפובליקה סרביה חסותה של עיר סובוטיצה, המואצת הלאומית של המיעוט הלאומי ההונגרי, ברית הונגרי אזור האוטונומי של וויודינה,  בית כנסת בסובוטיצה  זרח  שוב במלוא הפאר, פותח את דלתותיו ומזמין לבקרו כל יום.

 

ברוך הבא לבית כנסת בסובוטיצה!!